Kontaktinformācija un rekvizīti

Kontaktinformācija:

Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121

Tālrunis uzziņām: 67946777, 67976817, 27660524

Fakss: 67976959 

E-pasts: socialais.dienests@salaspils.lv
Rekvizīti:

Salaspils novada Sociālais dienests 

Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121 

Reģ. Nr. 90001262884 

A/S SEB Banka, kods UNLALV2X 
konts LV31UNLA0050000886291 
Norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību jāizmanto


        Darbinieku kontaktinformācija:


Amats
Vārds, Uzvārds
Kab.
Telefons
Vadītāja
Gunta Gumbina
7
67976811
28632536
Vadītājas vietniece
Karīna Gailīte
15
67946788
27660524
Tehniskā sekretāre
Ineta Bērziņa
6
67946777
27660524

Lietvede
Svetlana Ivanova
6
Jurists
6
Klientu apkalpošanas speciāliste
Vineta Nauzere
6

Sociālā darba nodaļa (mob.27701170; 24337831)
Nodaļas vadītāja
Agita Svilpe
2
67946771
Sociālā darbiniece
Agnese Belomestnaja
1
67976814
Sociālā darbiniece
Dace Miķelsone - Ježaka
3
67976812
Sociālā darbiniece
Ruta Ručiņa
4
67976958

Sociālā darbiniece
Jana Naumova
4
Sociālā darbiniece
Kristīne Jansone
5
67976815

Sociālā darbiniece
Egita Medovikova
5

Sociālā darbiniece

Dace Danče
11
67946783

Sociālā darbiniece      

Inese Leitāne  
11
67946783

Sociālā darbiniece

Kristīne Vētra


10
67976816

Sociālās palīdzības nodaļa (mob.27701169; 24337832)
Nodaļas vadītāja
Tatjana Rozenlauka
14
67976956
Sociāla darbiniece
Irita Kirkaša
8
67976810

Sociāla darbiniece
Vita Tretjakova
8

Sociālā darbiniece

Rudīte Svārupa
12
67976957

Sociālā darbiniece
 Lilija Liepniece-Pavlova
12
67976957

Sociālais darbinieks

Inese Aizupiete

Marina Trainovska
9
67976813

Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem (Skolas ielā 7)
Dienas centra sociālais darbinieks
Inese Podžuka
67942294
27701174
Sociālais pedagogs
Oskars Grumolds
Sociālā aprūpētāja
Inga Pučko
Aprūpētāja
Ludmila Abricka
Aprūpētāja
Natālija Seļivanova

Sociālais centrs (Skolas ielā 7)
Sociālā centra un Dienas centra vadītāja
Astra Beķere
Skolas ielā 7
67980091
27701165

Vadītāja palīgs organizatoriskos jautājumos
Kristiāna Šteinblūma
Interešu pulciņu audzinātāja
Daiga Gulbe
Psihologs
Marita Kodeikina
23885186
Sociālais darbinieks
Rasa Dita Antone
Saulkalne
27660523
Interešu pulciņu audzinātāja
Lidija Sidoraka
Acone
27701171