Kontaktinformācija un rekvizīti

Kontaktinformācija:

Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121

Tālrunis uzziņām: 67946777, 67976817, 27660524

Fakss: 67976959 

E-pasts: socialais.dienests@salaspils.lv
Rekvizīti:

Salaspils novada Sociālais dienests 

Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121 

Reģ. Nr. 90001262884 

A/S SEB Banka, kods UNLALV2X 

konts LV31UNLA0050000886291 

Norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību jāizmanto


        Darbinieku kontaktinformācija:


KALNU IELA 2, Salaspilī, LV - 2121
Vadītāja
Gunta Gumbina
4
67976811
28632536

Vadītājas vietniece
Karīna Gailīte
15
67946788
27660524

Tehniskā sekretāre
Ineta Bērziņa
5
67946777
27660524

67976817
Lietvede
Svetlana Ivanova
Jurists

3

Klientu apkalpošanas speciāliste
Vineta Nauzere
i
Sociālā darba nodaļa (mob.27701170; 24337831)
Agita Svilpe
2
67946771

Sociālā darbiniece

Kristīne Vētra
8
67976816

Sociālā darbiniece

Vita Tretjakova

Sociālā darbiniece
Agnese Belomestnaja
9
67976814
Sociālā darbiniece
Aļona Silmanoviča

Sociālā darbiniece
Kristīne Jansone
10
67976815

Sociālā darbiniece
Egita Medovikova

Sociālā darbiniece

Inese Leitāne
11
67946783

Sociālā darbiniece

Dace Danče

Sociālā darbiniece
Ruta Ručiņa
12
67976812
Sociālā darbiniece
Dace Miķelsone
Sociālās palīdzības nodaļa (mob.27701169; 24337832)
Nodaļas vadītāja
Tatjana Rozenlauka
1
67976956

Sociāla darbiniece
Marina Trainovska
6
67976813

Sociālā darbiniece

Inese Aizpuriete

Sociāla darbiniece
Irita Kirkaša
7
67976810

67976957
Sociāla darbiniece
Rudīte Svārupa
Sociāla darbiniece
Lilija Liepniece-Pavlova

Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem (Skolas ielā 7)
Dienas centra sociālais darbinieks
Inese Podžuka
67942294
27701174
Sociālais pedagogs
Oskars Grumolds
Sociālā aprūpētāja
Inga Pučko
Aprūpētāja
Ludmila Abricka
Aprūpētāja
Natālija Seļivanova

Sociālais centrs (Skolas ielā 7)
Sociālā centra un Dienas centra vadītāja
Astra Beķere
Skolas ielā 7
67980091
27701165

Vadītāja palīgs organizatoriskos jautājumos
Santa Kristiāna Šteinblūma
Interešu pulciņu audzinātāja
Daiga Gulbe
Psihologs
Marita Kodeikina
23885186
Sociālais darbinieks
Rasa Dita Antone
Saulkalne
27660523
Interešu pulciņu audzinātāja
Lidija Sidoraka
Acone
27701171