pirmdiena, 2015. gada 26. janvāris

Salaspils novada Sociālais dienests


  Sociālā dienesta klienti un visi interesenti!


 Informējam, ka no 2019.gada 27.marta visus ierakstus - jaunumus, foto, statistiku un citu informāciju 

publicēsim mūsu mājas lapā  www.salaspilssd.lv  vai 

facebook www.facebook.com


Pateicamies par uzticību un sadarbību!
Ir Salaspils novada domes veidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un organizēšanu Salaspils novadā, tā darbības mērķis ir savā teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.