Normatīvie akti

Salaspils novada pašvaldības iestādes " Salaspils novada Sociālais dienests" nolikums

Likumi:


Ministru kabineta noteikumi:
Pašvaldības saistošie noteikumi: